Jesteś tutaj

WAŻNA INFORMACJA

W dniu 26 listopada br. weszły w życie zmiany do Wytycznych dotyczące podwyższenia procentowej wartości kryterium dochodowego z 200% na 220% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to w praktyce, że pomoc w ramach POPŻ przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 1.542,20 zł
- w przypadku osoby w rodzinie: 1.161,60 zł.

Bardzo prosimy o zgłaszanie się po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Skierowania będą dostępne w sekretariacie OREW - u pani Katarzyny Micyk - tel: 0413830923 wew. 11.

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal