Jesteś tutaj

Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie otrzymało dofinansowanie Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej; Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich na zadanie pod nazwą „Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi”.


Inwestycja jest na etapie ogłoszenia zapytania ofertowego, w którym wyłoniony zostanie wykonawca inwestycji. Władze Stowarzyszenia poszukują również dodatkowych funduszy na realizację przedsięwzięcia. O kolejnych osiągnięciach w tym zagadnieniu będziemy informować na bieżąco.

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal