Jesteś tutaj

Metody pracy

Metody pracy fizjoterapeutów

 • Kinezyterapia
 • PNF
 • Terapia SI ( Integracja Sensoryczna )
 • Metoda NDT-Bobath
 • Kinezjotaping
 • Masaż klasyczny
 • Masaż Shantala
 • Orteza dynamiczna Dunag 02
 • Trójpłaszczyznowa Terapia Stóp


Metody pracy psychologów

Zajęcia z zakresu terapii psychologicznej odbywają się indywidualnie. Specyfika zajęć, zakresy wykonywanych zadań oraz forma pracy, zależna jest od indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka obejmowanego wsparciem. Zajęcia terapeutyczne oparte są na wcześniejszej diagnozie psychologicznej.

Ważnym elementem pracy jest jej zindywizualizowanie, dobranie odpowiednich narzędzi terapeutycznych uwzględniając nie tylko możliwości rozwojowe, ale także kompetencje społeczne, czy wiek dziecka. Terapia bazuje na rozmowie terapeutycznej z wykorzystaniem odpowiednich pomocy.

Stosowane metody pracy to m.in.:

 • obserwacja psychologiczna,
 • rozmowa terapeutyczna,
 • metody praktycznego rozwiązywania problemów związanych z sytuacjami społecznymi (kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych),
 • metoda wzmocnień pozytywnych,
 • elementy dramy,
 • metody praktyczne (wykonywanie czynności praktycznych),
 • metody eksponujące (np. pokaz fotografii, filmu, bajki),
 • praca z użyciem bajek i opowieści terapeutycznych,
 • metoda modelowania (nauka poprzez naśladowanie),
 • ćwiczenia autoprezentacji,
 • praca związana z emocjami (sposób wyrażania emocji, właściwej interpretacji stanów emocjonalnych, treningi emocji),
 • ćwiczenia funkcji poznawczych,
 • ekspozycje,
 • metody poznawczo-behawioralne,
 • relaksacja (redukowanie, bądź niwelowanie napięcia emocjonalnego),
 • systematyczna desensytyzacja,
 • metoda Sokratejska,
 • psychoedukacja rodziców.


Metody pracy logopedów

 • logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, artykulacyjne, słuchowe oraz kompetencji komunikacyjnej).
 • elementy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według C. Moralesa.
 • masaż logopedyczny według E. .Stecko.
 • elementy Metody Krakowskiej w tym Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania.
 • Programy Aktywności Knillów.
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji z wykorzystaniem PCS i MAKATON.
 • pedagogika zabawy

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal