Jesteś tutaj

KOMUNIKAT

W oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19; Dz.U.2020 r, poz.642, Zarząd Koła PSONI w Miechowie przedłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, WWRD, Podmiotu Leczniczego PSONI – Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” na dalszy okres tj. do dnia 26 kwietnia 2020 r.
Od dnia 14 kwietnia 2020 roku wznawia się funkcjonowanie Poradni Psychologicznej Dziecięcej oraz Poradni Logopedycznej w formie świadczenia usług poprzez teleporady.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o ewentualnych zmianach.

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal