Jesteś tutaj

"Razem Być"

Moglibyśmy narzekać, czekać kiedy się ta sytuacja skończy, budować niewidzialny mur z „braku sieci”, ale po co…. W trudnym czasie znaleźliśmy się wszyscy. Nie czekając długo wzięliśmy trudny czas za przysłowiowe „rogi” ! Wykorzystując nowoczesne technologie i dostępny sprzęt bez względu na formę zajęć ( ruchowa, pedagogiczna, psychologiczna czy logopedyczna ) od 16 marca realizowaliśmy obowiązek szkolny wychowanków OREW w formie zdalnej, nie zapominając oczywiście o przedszkolaczkach, dzieciach uczęszczających na Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i podopiecznych Pilotażowego Programu Rehabilitacja 25 plus. Nie twierdzimy, ze było łatwo, ale serce rośnie kiedy rodziny naszych najstarszych podopiecznych i inne osoby, które stroniły od np. mediów społecznościowych, w nowej sytuacji podjęły wyzwanie i sprostały technologicznym chochlikom… wręcz stały się „ surferami „ …Wszystko dla naszych dzieci.
Wspomniane media społecznościowe, jak o nich by nie mówić , w ostatnim czasie dla wielu z nas były oknem na świat. Poza zdalnie prowadzonymi zajęciami przez nauczycieli i specjalistów, na platformie FB staraliśmy się organizować wydarzenia, które towarzyszyły nam na codzień bez koronawirusa w tle. Dzień Kolorowej Skarpetki ( 21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa ) , Niebiesko nam ( 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ), Wirtualny Marsz Godności ( 5 maja Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ), to kilka z naszych inicjatyw. Jako zupełnie nowy narodził się pomysł tworzenia przez Kadrę OREW, zdalnych czytanek dla dzieci i ich rodzin – „Orewowskie Czytanie na Ekranie„.
Pośród realizacji celów dydaktycznych, na szczęście inne, równie ważne projekty nie zostały zahamowane przez pandemię. Nieustająco powstaje nasze ogromne przedsięwzięcie… Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Strzeżowie Drugim. Stan epidemii wstrzymał organizację wielu zaplanowanych imprez masowych, które miały wesprzeć PSONI Koło w Miechowie w pozyskaniu brakujących środków „Centrum…”. Nie wstrzymujemy również rekrutacji do punktu przedszkolnego, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) czy na Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Przygotowujemy nowe miejsce dla naszych podopiecznych. Powoli wracamy do stacjonarnych zajęć. Zachowując standardy bezpieczeństwa przywróciliśmy zajęcia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka, które łączone są z teleporadami . Wychowankowie OREW posiadający orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestniczą w formie indywidualnej, w zajęciach specjalistycznych, rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.
Mamy nadzieję, że zagrożenie epidemiczne w kraju i na świecie zostanie opanowane i będziemy mogli wrócić do tradycyjnej formy realizacji działań pedagogiczno-terapeutycznych. Tymczasem wspierając się wzajemnie staramy się jak najlepiej organizować procesy nauczania i prowadzenia terapii w możliwie dostępnych formach. Trzymamy kciuki za innych i liczymy na to, że inni trzymają za nas.

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal