Jesteś tutaj

O nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie od 25 lat otacza kompleksową opieką dzieci, młodzież i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Wspomagamy osoby niepełnosprawne w rozwoju osobistym i społecznym. Tworzymy dogodne warunki do edukacji, rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej.


PSONI Koło w Miechowie prowadzi dwie placówki oświatowe:

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - wspomagające rozwój dziecka od urodzenia do osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową realizację obowiązku szkolnego

PSONI Koło w Miechowie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym 50 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową uczestniczy w zajęciach poprawiających ogólny rozwój i sprawność niezbędną do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

PSONI Koło w Miechowie prowadzi Zakład Opieki Leczniczej, w ramach którego funkcjonuje: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci, Poradnia Logopedyczna (bez ograniczenia wiekowego) i Poradnia Psychologiczna Dziecięca.


Jesteśmy organizacją pozarządową, niedochodową, samopomocową i pożytku publicznego. Obecnie mamy 95 członków.

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal