Jesteś tutaj

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie otrzymało dofinansowanie Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej; Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich na zadanie pod nazwą „Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi”.

 • 02.10.2019r. - podjęcie decyzji o podpisaniu umów z wykonawcą na realizację inwestycji "Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi" (I etap inwestycji obejmujący wykonanie prac remontowo-budowlanych w istniejącym i nieuzywanym dwukondygnacyjnym budynku szkoły, ze zmianą jego funkcji użytkowej wraz z przebudową zjazdu oraz wewnętrznymi drogami utwardzonumi) oraz Inspektorem Nadzoru.
 • 04.10.2019r. - podpisanie umowy z inwestorem - Firma Handlowo-Usługowa "Maja" Krzysztof Gola na kwotę: 5182196,55 zł.
 • 04.10.2019r. - podpisanie umowy z Inspektorem Nadzoru - Proximus Wójcik - na kwotę: 67 400,00 zł.
 • 10.10.2019r. - przekazanie wykonawcy protokołem terenu pod inwestycję w Strzeżowie II.

Formy terapii prowadzone w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - 40 dzieci
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Oddział Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy - 10 wychowanków
 • Warszat Terapii Zajęciowej - 10 uczestników
 • Środowiskowy Dom Samopomocy typu "D" - 20 uczestników - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, wraz z mieszkaniami wytchnieniowymi.
 • Świetlica Terapeutyczna, obecnie "Rehabilitacja 25 plus" - 12 uczestników
 • Rodzinny Dom Pomocy - 8 mieszkańców

Kadra:

 • 20 pracowników nowo zatrudnionych,
 • 9 pracowników przeniesionych z placówek.
Galeria: 

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal