Jesteś tutaj

KOMUNIKAT

W oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19; Dz.U.2020 r, poz. 410, 492, 595 i 642, Zarząd Koła PSONI w Miechowie przedłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, WWRD, „Rehabilitacja 25 plus” na dalszy okres tj. do dnia 24 maja 2020r.
Funkcjonowanie Poradni Psychologicznej Dziecięcej , Poradni Logopedycznej i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci odbywa się w formie świadczenia usług poprzez teleporady.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o ewentualnych zmianach.

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal