Jesteś tutaj

KOMUNIKAT

W oparciu o wytyczne MEN z dnia 13 maja 2020r. decyzją Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie postanawia się:
1. Od dnia 18 maja 2020r. terapia w Poradni Logopedycznej i Poradni Psychologicznej Dziecięcej prowadzona będzie w formie teleporad oraz stacjonarnej (o rodzaju prowadzonej terapii zdecyduje rodzi/opiekun prawny).
2. Od dnia 18 maja 2020r. zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzone będą w formie teleporad oraz stacjonarnej (o rodzaju prowadzonej terapii zdecyduje rodzi/opiekun prawny).
3. Wychowankowie OREW posiadający orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego za zgodą rodziców/opiekunów prawnych będą mogli korzystać z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych i zajęć specjalistycznych prowadzonych w formie indywidualnej na terenie placówki.

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal