Jesteś tutaj

Zawieszenie zajęć dla wychowanków OREW i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

W związku z potwierdzonymi dodatnimi wynikami testu w kierunku COVID-19 u pracowników PSONI-OREW po otrzymaniu pozytywnej opinii nr NHD-032-16-1/20 z dnia 16.10.2020r. od Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miechowie, na wniosek dyrektora OREW, w oparciu o Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia MENS z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1327) dotyczące pkt. 2a, 2b i 2c Zarząd Koła PSONI w Miechowie podjął decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na okres tj. od dnia 19 października 2020r. do dnia 23 października 2020r. z możliwością przedłużenia. Zajęcia edukacyjne/specjalistyczne dla wychowanków OREW, WWRD będą realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal