Jesteś tutaj

Ogłoszenie postępowania przetargowego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 24, 32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2016r poz. 1579 z późn.zm)
na zadanie pn.: „Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi”

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal