Jesteś tutaj

Uroczyste otwarcie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin

21 października 2022r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin w Strzeżowie Drugim.
W uroczystości otwarcia udział wzięła Minister Agnieszka Ścigaj, II Wicewojewoda Małopolski - Mateusz Małodziński, Starosta Miechowski - Jacek Kobyłka, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów - Dariusz Marczewski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas wydarzenia przedstawiono historię powstawania Centrum w wersji opisowej oraz w obrazach prezentowanych przez podopiecznych PSONI. Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów wręczono „Dyplom Honorowy wraz z Kulą Doskonałości”. Zasłużeni członkowie Zarządu Koła PSONI w Miechowie i Komisji Rewizyjnej otrzymali medale „Fideliter et Constanter” (Wiernie i Wytrwale). Podziękowania za życzliwość i wsparcie otrzymali przedstawiciele różnych instytucji zaangażowanych w proces powstawania Centrum, w tym również dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON – Marta Mordarska. Uczestnicy WTZ, COM i OREW PSONI Koło w Miechowie zaprezentowali swoje umiejętności we wzruszających występach artystycznych.
Powierzchnia użytkowa Centrum liczy 1 110,89 m2. Budynek zapewnia warunki do dziennego i całodobowego pobytu oraz opieki, nauki i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym. Zapewnia dostępność do urządzeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń socjalno-bytowych zgodnie z wymogami przepisów dotyczących budynków użyteczności publicznej. Pomieszczenia zostały wyposażone w system monitorująco-alarmowy. Infrastruktura i wyposażenie Centrum są w pełni udostępnione osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Budynek nie posiada barier architektonicznych.
W budynku zostało otwarte Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – jedno z pierwszych w województwie małopolskim. Jego celem jest wspieranie dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich możliwości i potrzeb. W Centrum są miejsca dla 3 osób na pobyt całodobowy oraz dla 17 na pobyt dzienny.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnemu w Miechowie - w ramach modułu II programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - na wniosek Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, przyznano 862 720,00 zł.
Obecnie w budynku realizowane jest wsparcie w następujących placówkach i formach:
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
- Oddziały przedszkolne Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
- Klasy przysposabiające do pracy – OREW,
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne,
- Zajęcia klubowe WTZ,
- Świetlica terapeutyczna „Moje Miejsce”.
Organizowane są także imprezy i spotkania dla całej społeczności Stowarzyszenia i osób wspierających.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal