Jesteś tutaj

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin w Strzeżowie Drugim

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie zakończyło realizację projektu „Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin w Strzeżowie Drugim” (CWONIR) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komisja odbiorowa podpisała w dniu 02.08.2021r., protokół odbioru końcowego p.n. „Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi”.

Całkowita wartość projektu wynosiła: 5 616 073,96 zł.

Dofinansowanie zostaje przyznane zgodnie z następującym kwotowym udziałem:

  • Współfinansowanie UE w kwocie: 2 982 958,77 zł.
  • Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 458 916,73 zł.
  • Wkład własny refundowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar E: 889 786,33 zł.
  • Wkład własny: 1 147 291,83 zł.


Powierzchnia użytkowa Centrum liczy 1 110,89 m2. Budynek zapewnia warunki do dziennego i całodobowego pobytu oraz opieki, nauki i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym. Zapewnia dostępność do urządzeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń socjalno-bytowych zgodnie z wymogami przepisów dotyczących budynków użyteczności publicznej. Pomieszczenia zostały wyposażone w system monitorująco-alarmowy. Infrastruktura i wyposażenie Centrum są w pełni udostępnione osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Budynek nie posiada barier architektonicznych.

Obecnie w CWONIR realizowane jest wsparcie w następujących placówkach i formach:

  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – oddziały przedszkolne, oddziały szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
  • Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne,
  • Zajęcia klubowe WTZ,
  • Świetlica terapeutyczna „Moje Miejsce”.


Organizowane są także imprezy i spotkania dla całej społeczności Stowarzyszenia i osób wspierających.
 Kontakt:


Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin
Strzeżów Drugi 45
32-200 Miechów
 Galeria: 

Wydarzenia w CWONIR

CWONIR

Dyżur wicemarszałka Łukasza Smółki w dniu 26 kwietnia 2023r., w Agendzie Zamiejscowej UMWM zakończyła... czytaj więcej

CWONIR

W dniu 25 stycznia 2020r., w "Hotelu Zameczek" w Książu-Wielkim odbył się I Bal Charytatywny zorganizowany... czytaj więcej

CWONIR

W dniu 04.10.2019r., została podpisana umowa z Firmą Handlowo-Usługową "Maja" Krzysztof Gola na kwotę: 5.... czytaj więcej

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal