Jesteś tutaj

Poznaj nas

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Stowarzyszeniu działają:

 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
 • Poradnia Psychologiczna Dziecięca
 • Poradnia Logopedyczna


Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci (ORD) – zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 roku życia.
Do ORD w szczególności kwalifikują się dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego ( np. przepuklina oponowo-rdzeniowa, wodogłowie )
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 • z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym o ustalonej i nieustalonej przyczynie
 • z zaburzeniami aberracji chromosomowej ( np. Zespół Downa )
 • trwałymi zaburzeniami aparatu ruchu ( dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, następstwa chorób urazowych i chorobowych OUN )
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej


Poradnia Psychologiczna Dziecięca - zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz terapią dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 roku życia.
Zaburzenia poddawane terapii:

 • zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania
 • całościowe zaburzenia rozwoju ( autyzm, zespół Aspergera )
 • zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną
 • zaburzenia nastroju ( depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe )
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD, ADD )
 • zaburzenia odżywiania ( jadłowstręt psychiczny, bulimia )
 • specyficzne trudności w uczeniu się i wiele innych


Poradnia Logopedyczna – zajmuje się konsultacjami, diagnozą logopedyczną, terapią mowy dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zaburzenia poddawane terapii:

 • opóźniony rozwój mowy
 • wady artykulacyjne ( brak, zamiana, deformacja głosek np. bełkot, seplenienie itp. )
 • jąkanie, nierówne tempo mowy, emocjonowana niepłynność
 • brak mowy lub jej zaburzenia o różnym podłożu
 • zaburzenia mowy w chorobach neurologicznych ( np. afazja )


Wszystkie poradnie działające w Podmiocie leczniczym posiadają kontrakt Z NFZ. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług.
Czas trwania terapii dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla dzieci może trwać do 120 dni w roku kalendarzowym .

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal