Jesteś tutaj

O nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie od lat otacza kompleksową opieką dzieci, młodzież i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Wspomagamy osoby niepełnosprawne w rozwoju osobistym i społecznym. Tworzymy dogodne warunki do edukacji, rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej.


PSONI Koło w Miechowie prowadzi placówki:

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - wspomagające rozwój dziecka od urodzenia do osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową realizację obowiązku szkolnego.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym 50 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową uczestniczy w zajęciach poprawiających ogólny rozwój i sprawność niezbędną do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.
  • Zakład Opieki Leczniczej, w ramach którego funkcjonuje: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Poradnia Logopedyczna (bez ograniczenia wiekowego) i Poradnia Psychologiczna Dziecięca.
  • Pilotażowy Program "Rehabilitacja 25 Plus", celem programu jest zapewnienie dziennego pobytu niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym absolwentami OREW w wieku powyżej 25 roku życia. Uczestnicy programu korzystają ze wsparcia w zakresie: usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, biorą udział w zajęciach usprawniających terapeutycznych i wspierających ruchowo. Uzyskują pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej.  
  • Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla 20 osób, w tym 17 miejsc pobuty dziennego i 3 miejsca pobytu całodobowego. Celem głównym Centrum jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.


Jesteśmy organizacją pozarządową, niedochodową, samopomocową i pożytku publicznego. Obecnie mamy 182 członków.

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal