Jesteś tutaj

Ochrona Danych Osobowych

Załącznik 24
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie z siedzibą ul. Sienkiewicza 24, 32-200 Miechów, e-mail: bop.psoni@interia.pl
2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod.psoni@gmail.com
3. Dane będą przetwarzane w celach działalności statutowej PSONI na podstawie: Statutu PSONI, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
4. Dane mogą być udostępniane instytucjom i urzędom w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez PSONI objętych działalnością statutową.
5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres konieczny w celu realizacji usług oraz okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.
7. Ma Pan/i prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeżeli przechowywanie danych nie jest wymagane odrębnymi przepisami prawa.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody lub jeżeli wskazują na konieczność przechowywania danych odrębne przepisy prawa.
9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
10. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Agnieszka Kita.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w naszej placówce pisz na adres: iod.psoni@gmail.com

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal