Jesteś tutaj

Poznaj nas

Warsztat Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Miechowie został utworzony 01.03.1994 r. W chwili obecnej działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej ( Dz. U. Z 2004 Nr 63, poz. 587 ) oraz w oparciu o Regulamin Organizacyjny z dnia 27.05.2015 r.


Warsztat Terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.


Warsztat Terapii Zajęciowej w Miechowie obejmuje rehabilitacją społeczno-zawodową 50 uczestników: z terenu powiatu miechowskiego 45 osób oraz z terenu powiatu krakowskiego 5 osób.
Uczestnikami WTZ są osoby, w stosunku do których orzeczono znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z dysfunkcjami ruchowymi oraz ze współistniejącymi schorzeniami. Osoby te posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

 

W pracy terapeutycznej najważniejsze jest przystosowanie osób niepełnosprawnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Osiągnięcia poprzez terapię i rehabilitację najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności. Wdrażanie do samokontroli zachowań i prawidłowych reakcji w różnych sytuacjach. Utrwalenie i poszerzenie wiedzy dydaktycznej, rozwój zainteresowań oraz przygotowanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Próby przygotowania do pełnienia ról społecznych, preorientacja zawodowa.

Zadania terapeutyczno – rehabilitacyjne w WTZ realizowanie są w 10 pracowniach terapeutycznych :
1. Pracowania gospodarstwa domowego
2. Pracowania poligraficzna z elementami pracy przy komputerze
3. Pracownia socjoterapeutyczna
4. Pracownia krawiecka
5. Pracownia fotograficzna
6. Pracowania plastyczno-przyrodnicza
7. Pracowania arteterapii
8. Pracownia ceramiczna
9. Pracownia umiejętności społecznych
10. Pracowania tkacko- dziewiarska

Dodatkowe działania w zakresie rehabilitacji i terapii które odbywają się w warsztacie to :

Terapia :
- psychologiczna w formie indywidualnej i grupowej
- logopedyczna w ramach poradni NFZ
- rehabilitacja ruchowa w formie indywidualnej i grupowej
- muzykoterapia
- choreoterapia
- filmoterapia
- fototerapia

Treningi :
- trening kulinarny
- trening wydawania posiłków i porządkowy
- trening florystyczny
- trening decupage
- trening biblioteczny
- trening krawiecki 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal