Jesteś tutaj

Rekrutacja do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego na rok szkolny 2023/2024

PSONI OREW prowadzi rekrutację uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na rok szkolny 2023/2024 do:

- oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 2,5 roku życia
- oddziałów szkoły podstawowej (I i II etap edukacyjny)
- oddział Szkoły Przysposabiającej do Pracy
- zespołów rewalidacyjno-wychowawczych

Zaletą uczęszczania do naszej placówki jest praca w małych grupach oraz zajęcia z wykwalifikowaną kadrą oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, fizjoterapeutów oraz terapeutów.
Oferujemy szereg zajęć dodatkowych: dogoterapia, basen, grota solna, zajęcia hippiczne, zajęcia Biofeedback, Tomatis oraz zajęcia z integracji sensorycznej.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal