Jesteś tutaj

Świadczenie Pielęgnacyjne

Możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1971 zł miesięcznie z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.
Zgodnie z założeniami ustawy opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, gdzie niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia otrzymują kwotę świadczenia w wysokości 1971 zł na miesiąc, natomiast opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych za tę „samą pracę”, otrzymują tylko 620 zł na miesiąc. Z taką sytuacją nie zgodził się Trybunał Konstytucyjny w 2014 r. (syg. Akt TK 38/13) i w swoim orzeczeniu nakazał wyrównać świadczenia dla obu grup opiekunów.
Pamiętaj i bądź świadomy tego, że:
- Każdy opiekun, pobierający 620zł/m-c., dorosłej osoby niepełnosprawnej ma możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1971 zł/m-c.
- Opiekun, który z różnych powodów nie otrzymuje świadczenia w kwocie 620 zł/m-c.
i pozostaje bez dochodu, jest uprawniony do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1971 zł/m-c.
- Osoba będąca na emeryturze, lub rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy, lub rencie rodzinnej, opiekująca się osobą niepełnosprawną, ma możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1971 zł/m-c.
Wymagania:
•niepełnosprawny MUSI posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z zapisem, że wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
•opiekun nie może pracować i musi pozostawać w pierwszej linii pokrewieństwa.
Szczegółowe informacje można uzyskać u pracownika socjalnego OREW pani Katarzyny Micyk tel: 0413830923.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal