Jesteś tutaj

Rekrutacja

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Strzeżowie Drugim 45 powinny złożyć wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny - odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do którego należą.
Uczestnikami Programu są osoby dorosłe o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które otrzymają decyzje o przyznaniu usługi zamieszkiwania w Centrum. Uczestnikom Programu mogą być przyznane usługi pobytu dziennego i zamieszkiwania całodobowego z zapewnieniem wyżywienia. Świadczenie usług w ramach Centrum jest przyznawane na wniosek osoby niepełnosprawnej lub z urzędu. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie umieszczenia w Centrum poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal