Jesteś tutaj

Zatrudnimy księgową/ księgowego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Miechowie,
organizacja specjalizująca się w prowadzeniu wieloprofilowego usprawniania, edukacji i terapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
zatrudni pracownika na stanowisko
KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

Wymagania:
- wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe - w zakresie finansów i rachunkowości,
- doświadczenie w pracy w dziale księgowym min. 3 lata,
- praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
- dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office),
- doświadczenie w rozliczaniu dotacji i dofinansowań,
- rzetelność, sumienność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres obowiązków:
- prowadzenie ewidencji księgowej w ramach księgi rachunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
- rozliczanie dotacji i dofinansowań,
- bieżące sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz,
- udział w procesie zamknięcia miesiąca i roku,
- współpraca przy przygotowaniu ofert zadań zlecanych,
- realizacja, nadzór nad prawidłową realizacją projektów,
- zapewnienie/koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów.

Oferujemy:
- pracę w organizacji pozarządowej o ugruntowanej pozycji,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Wymagane dokumenty:
- aktualne CV wraz z listem motywacyjnym,
- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
- oświadczenie o niekaralności

Oferty można składać do dnia 10 marca 2023 roku do godz. 15.00:
- korespondencyjnie lub osobiście w punkcie informacyjnym PSONI ul. Sienkiewicza 24, 32-200 Miechów,
- mailowo: zk.miechow@psouu.org.pl (z dopiskiem: „księgowa/księgowy” w temacie wiadomości),
- wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 607-506-933 lub 531-033-044.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSONI Koło w Miechowie danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych dokumentach dołączonych do złożonej aplikacji dla celów prowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez PSONI Koło w Miechowie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
Kandydatów prosimy o zapoznanie się z informacjami o Stowarzyszeniu na stronie internetowej www.psonimiechow.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie z siedzibą w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 24. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawy a także usunięcia.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal